Developed in conjunction with Ext-Joom.com

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie ul. Jasna 2,

obowiązuje rejonizacja według następujących ulic:

Akacjowa, Al. Wojska Polskiego strona parzysta od nr 50 oraz strona nieparzyste od nr 97, Anielki, Antka, Brygady Karpackiej, Brzozowa w granicach administracyjnych miasta Pruszkowa, Czerwonych Maków, Dębowa, Działkowa (strona nieparzysta 1-31) (strona parzysta) w granicach administracyjnych miasta Pruszkowa, Emancypantek, Faraona, Gomulińskiego (strona nieparzysta), Helenowska, Jasna, Katarynki, Komorowska (parzyste od nr 36) w granicach administracyjnych miasta Pruszkowa, Lalki, Łęckiej Izabeli, Monte Cassino, Powstańców (nieparzyste od nr 91), Przy Księżycu, Ramzesa, Rzeckiego, Pani Latter, Pl. Wyszyńskiego, Placówki, Plantowa (strona parzysta), Przyszłości w granicach administracyjnych miasta Pruszkowa, Ślimaka, Wańkowicza Melchiora, Wokulskiego, Zasławskiej, Zgoda.

 

 

=============================================================

 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W PRUSZKOWIE

w ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Wydawanie i przyjmowanie zgłoszeń oraz wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

 na rok szkolny 2018/2019 odbywa się w okresie:

od 1 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r.    w godz. 8.00 - 15.30

 

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (do pobrania) - WNIOSEK.pdf

 

UCHWAŁA  Nr XLII.436.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 1.02.2018r. - UCHWALA.pdf

 

Wraz z wypełnionym wnioskiem należy przedłożyć do wglądu oryginał aktu urodzenia dziecka
z numerem PESEL.

 

=============================================================

 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W PRUSZKOWIE

w ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

I. Przyjmowanie uczniów:

Wydawanie i przyjmowanie zgłoszeń oraz wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 odbywa się w okresie:   od 1 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r.

 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 1).
 2. W roku szkolnym 2018/2019 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci  od 7 roku życia, urodzone w 2011 roku.
 3. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w roku szkolnym 2018/2019 może również rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego dziecko sześcioletnie, urodzone  w 2012 r./po odbytym rocznym przygotowaniu przedszkolnym/. (załącznik nr 1)
 4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych  mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Wnioski dzieci zamieszkałych poza obwodem przyjmowane są w terminach :  od 16 kwietnia do 27 kwietnia 2018r. (załącznik nr 2)

Oświadczenia rodziców (załącznik nr 3)

 1. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu.

 II. Zasady postępowania rekrutacyjnego:

 1. Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2018/2019, zawarte są w Uchwale Nr XXIX. 308.2017 Rady Miejskiej  z dnia 02 marca 2017r. (załącznik nr 5).
 2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019. (załącznik nr 4).

III. Dokumenty przy zapisie dziecka:

 1. Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej składa się w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 – 15:30.
 2. Do „zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej” dołącza się dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych kandydata (np. stały meldunek, umowa najmu mieszkania (do wglądu), oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną.
 3. Oryginał aktu urodzenia z numerem PESEL (do wglądu). W przypadku braku numeru PESEL na akcie urodzenia proszę dostarczyć inny dokument urzędowy (np. paszport lub dowód osobisty dziecka)
 4. Zdjęcie legitymacyjne szt. 1
 5. Do „wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza rejonu szkoły” dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymaganych zgodnie z Uchwałą R.M. (załącznik nr 5).

Wszystkie załączniki i dokumenty do pobrania znajdziecie Państwo TUTAJ

 

===================================================

W miesiącu maju będą przyjmowane w sekretariacie szkoły karty zapisu dziecka do świetlicy. 

 

Kontakt

Home
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie
tel.(22) 758-79-74
PhoneSekretariat szkoły wew.11
kom.501 525 025
PhoneKierownik administracyjno-gospodarczy (Księgowość) wew.12
PhonePedagog/Psycholog wew.16
kom. 501 525 034
PhoneGabinet pielęgniarki wew.17
PhoneKadry wew.18
PhoneIntendent szkolny wew.23
kom. 501 525 029
PhonePokój nauczycielski wew.27
PhoneŚwietlica szkolna
kom. 501 525 086
 Email
http://sp2pruszkow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiadomości

Galeria

This album doesn't contain any items