UWAGA KONKUS !!!!!

Drodzy uczniowie zapraszamy WAS do udziału w konkursie plastycznym

„Uśmiechnięte książki Kornela Makuszyńskiego”

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – III oraz IV – VI

Szczegóły znajdują się w regulaminach, które są dostępne na stronie internetowej szkoły (zakładka konkursy) w bibliotece oraz u wychowawców klas.

Termin dostarczenia prac do biblioteki to: 25.02.2019r

 

REGULAMIN KONKURSU „CZYTELNIK ROKU 2018/2019”

Organizator: Biblioteka Szkolna w Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie

Cele konkursu:

 • Zapewnienie aktywnego i twórczego sposobu spędzania wolnego czasu
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i pomoc w odkrywaniu pasji
 • Popularyzacja biblioteki, książki i czytelnictwa

Czas trwania konkursu: 03.09.2018 do 15.06.2019 r

Kategorie:

 • Poziom klas I-III – czytelnik roku, najlepiej czytająca klasa
 • Poziom klas IV-VII – czytelnik roku, najlepiej czytająca klasa

Zasady uczestnictwa:

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły, którzy korzystają ze zbiorów biblioteki. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych. Dodatkowych informacji udziela pracownik biblioteki.

Kryteria przyznania tytułu:

 • Systematyczność wypożyczeń
 • Liczba wypożyczonych książek ( bibliotekarz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia krótkiej rozmowy na temat przeczytanej książki)
 • Terminowość zwrotów
 • Przestrzeganie regulaminu biblioteki

Dodatkowe informacje: laureaci zostaną nagrodzeni – dla klasy puchar + dyplom, indywidualnie nagroda rzeczowa + dyplom + ocena „6” z j. polskiego (cząstkowa).

 

=====================================================================

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO dla klas I - III UŚMIECHNIĘTE KSIĄŻKI KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie
 2. Cele konkursu:
 • zachęcenie dzieci do czytania książek
 • popularyzacja książek i twórczości patrona szkoły Kornela Makuszyńskiego
 • promocja biblioteki
 • rozwijanie wyobraźni oraz wypowiedzi artystycznej wśród dzieci
 1. Warunki uczestnictwa:
 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - III
 • każdy uczestnik może przygotować jedną pracę indywidualną (biblioteka nie przyjmuje prac zbiorowych)
 • prace muszą być wykonane samodzielnie
 • do każdej pracy należy dołączyć metryczkę (imię, nazwisko, klasa, tytuł książki do której wykonana jest ilustracja)
 • oddane prace przechodzą na własność organizatora
 • złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 • organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania z prac konkursowych
 1. Zadanie konkursowe: Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu ilustracji do wybranej przygody bohatera dowolnej książki Kornela Makuszyńskiego.
 2. Formy pracy: format pracy – praca płaska, wielkość i technika dowolna.
 3. Termin dostarczania prac: Termin dostarczania prac upływa 25.02.2019r. Prace konkursowe należy złożyć w bibliotece szkolnej ( za pośrednictwem wychowawcy lub osobiście).
 4. Komisja konkursowa: Komisję konkursową powoła Dyrektor Szkoły Nr 2 w Pruszkowie.

Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami: sposób ujęcia tematu, walory artystyczne, oryginalność projektu, kompozycja, własna interpretacja.

 1. Finał konkursu: Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród przewidziano w  dniu obchodów Dnia Patrona. O szczegółach i dokładnej dacie organizatorzy poinformują wyróżnionych. Na laureatów czekają nagrody.

Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność biblioteki i nie będą oddawane.

====================================================

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO dla klas IV - VI UŚMIECHNIĘTE KSIĄŻKI KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie
 2. Cele konkursu:
 • zachęcenie dzieci do czytania książek
 • popularyzacja książek i twórczości patrona szkoły Kornela Makuszyńskiego
 • promocja biblioteki
 • rozwijanie wyobraźni oraz wypowiedzi artystycznej wśród dzieci
 1. Warunki uczestnictwa:
 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI
 • każdy uczestnik może przygotować jedną pracę indywidualną (biblioteka nie przyjmuje prac zbiorowych)
 • prace muszą być wykonane samodzielnie
 • do każdej pracy należy dołączyć metryczkę (imię, nazwisko, klasa, tytuł książki do której wykonana jest ilustracja)
 • oddane prace przechodzą na własność organizatora
 • złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 • organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania z prac konkursowych
 1. Zadanie konkursowe: Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu ilustracji do wybranej przygody bohatera dowolnej książki Kornela Makuszyńsk
 2. Formy pracy: format pracy – praca przestrzenna, wielkość i technika dowolna.
 3. Termin dostarczania prac: Termin dostarczania prac upływa 25.02.2019 r. Prace konkursowe należy złożyć w bibliotece szkolnej ( za pośrednictwem wychowawcy lub osobiście).
 4. Komisja konkursowa: Komisję konkursową powoła Dyrektor Szkoły Nr 2 w Pruszkowie.

Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami: sposób ujęcia tematu, walory artystyczne, oryginalność projektu, kompozycja, własna interpretacja

 1. Finał konkursu: Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród przewidziano w  dniu obchodów Dnia Patrona. O szczegółach i dokładnej dacie organizatorzy poinformują laureatów. Na zwycięzców  czekają nagrody.

Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność biblioteki i nie będą oddawane.

 

====================================================================

Regulamin konkursu na projekt graficzny LOGO biblioteki Szkoły  Podstawowej nr 2 w Pruszkowie

1. ORGANIZATOR

 • Biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie. 

2. ADRESAT KONKURSU

 • Uczniowie klas 7 i 8.

3. CELE KONKURSU

 • opracowanie logo biblioteki;
 • zachęcanie młodzieży do aktywności twórczej.

4. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

 • Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez uczniów logo biblioteki, które stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie.
 • Logo powinno oprócz znaku graficznego zawierać nazwę: Biblioteka SP2 w Pruszkowie
 • Logo powinno być dziełem jednego ucznia.
 • Projekt powinien być przygotowany na kartce formatu A4.

 5. KRYTERIA OCENIANIA

Ocenie podlegają:   oryginalność koncepcji; estetyka; funkcjonalność projektu.

6. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs organizowany jest tylko na etapie szkolnym.
 2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły  Podstawowej nr 2 w Pruszkowie.
 3. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają nauczyciele bibliotekarze.

7. TERMINARZ KONKURSU

Ostateczny termin dostarczenia pracy to 25.01.2019 r

Prace podpisane przekazujemy do biblioteki szkolnej.

 8. NAGRODY

 1. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze jedną, której autor otrzyma nagrodę rzeczową.
 2. Wszystkie projekty zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej na terenie szkoły.
 3. W przypadku dużej liczby zgłoszonych projektów Organizator dokona ich stosownej
 4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną również na stronie internetowej szkoły.

9. WARUNKI KONKURSU

 1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. Uczestnik konkursu oświadcza, że:
 2. projekt logo jest jego  pomysłem  autorskim  oraz   nie  narusza  praw autorskich osób trzecich;
 3. przenosi prawa autorskie na organizatorów w zakresie  niezbędnym  do jego publikacji i innego rozpowszechniania;
 4. logo nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane;
 5. przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych  wobec  Organizatora konkursu  w  sprawie  naruszenia praw autorskich dotyczących zgłoszonego pomysłu;
 6. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
 7. Praca nagrodzona staje  się  własnością Organizatora,  a  jej  autor przenosi prawa autorskie do logo na Organizatora.
 8. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 9. Organizator nie zwraca zgłoszonych na konkurs materiałów.
 10. Organizator konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  ewentualnych  modyfikacji zwycięskiego  projektu,  z poszanowaniem  oryginalnej  formy,  w  celu  jego skuteczniejszego wykorzystania.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie

Phone (22) 758-79-74
Phone 501-525-025
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Galeria