CHARAKTERYSTYKA ŚWIETLICY

Nasza świetlica szkolna stanowi integralną część szkoły przeznaczoną dla uczniów klas I – III, którzy pozbawieni są opieki rodziców w czasie ich  pracy zawodowej. Funkcjonuje ona codziennie w godzinach od 7.00 do 17.30.
Jest ważnym ogniwem w strukturze szkoły, uczestniczącym w realizacji celów opiekuńczych i dydaktyczno -wychowawczych. Funkcję kierownika świetlicy sprawuje pani Ania Piecyk.

Celem działalności naszej świetlicy jest:

- zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich,

- stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku,

organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do samodzielnej pracy,

organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie różnorodnych zajęć mających na uwadze indywidualne potrzeby dziecka,

tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb kulturalnych oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej oraz kształtowanie nawyków higieny osobistej, dbanie o ład, porządek i czystość,

kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.

Zajęcia w naszej świetlicy prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli – wychowawców według dziennego rozkładu zajęć. Proponujemy naszym wychowankom różnorakie zajęcia czytelnicze, rekreacyjne, plastyczno – techniczne, umuzykalniające, zajęcia z zakresu żywego słowa, gry i zabawy dydaktyczne oraz ruchowe.

W trakcie zajęć świetlicowych szczególną uwagę zwracamy na wyrabianie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy również o wdrożenie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami i koleżankami.

Świetlica w naszej szkole zajmuje trzy pomieszczenia, urządzone funkcjonalnie, estetycznie i bezpiecznie. Sale wyposażone są w telewizor i odtwarzacz DVD, zabawki, sprzęt sportowy, ciekawe gry planszowe, książki, materace, itp. Ponadto w salach świetlicowych znajdują się tablice o charakterze dekoracyjnym, nawiązujące do wiodących tematów w poszczególnych miesiącach oraz służące do ekspozycji prac dzieci.

Wychowawcy świetlicy starają się o to, aby jak najlepiej wypełnić czas spędzany przez dzieci w świetlicy, poprzez organizowanie wielu interesujących zajęć, rozwijanie różnorodnych zdolności i oraz kształtowanie właściwych postaw. Co ważne, dbają o życzliwą atmosferę i jak najbliższy kontakt z podopiecznymi. 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie

Phone (22) 758-79-74
Phone 501-525-025
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Galeria