REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W PRUSZKOWIE

 •  Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie ich rodzice i pracownicy szkoły.
 • Biblioteka jest czynna według określonego harmonogramu.
 • Czytelnicy mają wolny dostęp do półek i samodzielnie wybierają książki, zarówno w wypożyczalni jak i w czytelni.
 • Nauczyciel bibliotekarz podaje wypożyczającym książki z części niedostępnej dla czytelników.
 • Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres 30 dni.
 • Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad czy sprawdzianów mają prawo wypożyczyć większą ilości książek, ale maksymalnie - 8 sztuk.
 • Po upływie terminu zwrotu czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub wydłużyć czas wypożyczenia.
 • Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Zauważone uszkodzenie zgłasza się nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną uzgodnioną z nauczycielem.
 • Na okres ferii zimowych i wakacji można wypożyczać książki, nie dotyczy to uczniów odchodzący ze szkoły lub absolwentów.
 • Wszyscy czytelnicy w przypadku odejścia ze szkoły zobowiązani są rozliczyć się z biblioteką.
 • Można wypożyczać książki z księgozbioru podręcznego znajdującego się w czytelni.
 • Do czytelni nie można wnosić jedzenia ani picia.
 • W czytelni obowiązuje cisza.
 • Podczas pobytu w bibliotece można korzystać z zasobów biblioteki, gier, malowanek itp.

================================================================================== 

 

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2018/2019

 

 1. PRACA PEDAGOGICZNA
Zadania do realizacji Formy pracy Przewidywany termin realizacji
Przygotowanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

Lekcje biblioteczne, zapoznanie z regulaminem i zasadami obowiązującymi w bibliotece.

Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych.

Cały rok szkolny.

Listopad/grudzień 2019.

Udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej.

Wypożyczanie do domu, udostępnianie w czytelni, na lekcję, korzystanie z różnych źródeł informacji. Pomoc w wyborze literatury potrzebnej czytelnikom.

Cały rok szkolny.
Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.

Wystawki tematyczne, rozmowy o książkach.

Ku niepodległości – ekspozycja literatury.

Osiedlowa wymiana książek.

Konkurs czytelniczo - fotograficzny dla klas VI-VIII „Z książka mi do twarzy”. II edycja

Akcja „Uwolnij książkę”

Konkurs plastyczny dla klas I-III  - Kornel Makuszyński i bohaterowie jego „uśmiechniętych”  książek. Rysunek.

Konkurs plastyczny dla klas IV-V  Kornel Makuszyński i bohaterowie jego „uśmiechniętych”  książek. Praca przestrzenna.

Spotkanie z autorem książek dla młodzieży.

Dzień patrona szkoły. Konkurs wiedzy o K. Makuszyńskiego

Akcja „Randka w ciemno z książką”

Kiermasz książek.

Spotkania z przedszkolakami.

Konkurs „Najlepiej czytająca klasa”, „Najlepszy czytelnik” – na poziomie klas I-III i IV-VIII

Udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”

Obchody okolicznościowych świąt, dni i rocznic.

Czytanie na dywanie.

Cały rok szkolny.

Październik / listopad 2018

Październik 2018.

II semestr 2018/2019 regulamin konkursu

Maj/czerwiec  2019

Przełom I i II semestr u 2018/19

Przełom I i II semestr u 2018/19

Rok szkolny 2018/2019.

Luty 2019

Luty 2019

Cały rok szkolny.

Cały rok szkolny.

Cały rok szkolny.

Cały rok szkolny.

Czerwiec 2019.

Cały rok szkolny.

Cały rok szkolny.
Współpraca z nauczycielami, uczniami, rodzicami i innymi bibliotekami oraz urzędami.

Wymiana uwag i spostrzeżeń czytelniczych.

Wdrażanie założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020

Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania oraz wszechstronnego rozwoju ucznia.

Spotkania miłośników książek.

Cały rok szkolny.

Lata 2016/2020 – wg. harmonogramu.

Cały rok szkolny

Doskonalenie, samokształcenie, podnoszenie kwalifikacji.

Udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń. Przegląd fachowej literatury. Współpraca z MSCDN oraz różnymi bibliotekami.

Cały rok szkolny
Diagnozowanie zainteresowań czytelniczych uczniów.

Rozmowy  z wychowawcami i nauczycielami oraz czytelnikami, obserwacja zachowań czytelników w czasie wizyt w bibliotece. Stworzenie listy zakupów wg. życzeń czytelników.

I semestr 2018/2019

Uzyskane informacje zostaną wykorzystane uzupełnianiu księgozbioru.

2. PRACE BIBLIOTECZNO – TECHNICZNE

Zadania do realizacji Formy pracy Przewidywany termin realizacji
Porządkowanie pomieszczeń bibliotecznych

Przygotowanie biblioteki do pracy w bieżącym roku szkolnym.

sierpień 2018
Porządkowanie pomieszczeń bibliotecznych

Opisanie i wydanie podręczników uczniom.

Zmiana systemu bibliotecznego na Librus e-biblio

wrzesień 2018

wrzesień 2018

Gromadzenie i opracowanie zbiorów.

Uzupełnianie, selekcja, ubytkowanie, konserwacja, kodowanie, znakowanie  księgozbioru.

Wprowadzenie zakupionych książek do systemu e-biblio, pełna informatyzacja systemu wypożyczania i oddawania książek przez system biblioteczny e-biblio.
cały rok szkolny
Dokumentacja pracy. Księgi  inwentarzowe, broszury, rejestry, ewidencje, sprawozdania, statystyki, zestawienia, dzienniki. cały rok szkolny
Promocja biblioteki.

Popularyzacja pracy biblioteki poprzez stronę internetową szkoły, bloga biblioteki, klubu miłośnika książek, organizację imprez bibliotecznych.

Spotkania Miłośników Książek

cały rok szkolny

cały rok szkolny

Odpowiedzialni za realizację nauczyciele bibliotekarze:     Beata Stosio i Artur Różycki

========================================================

 

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie

Phone (22) 758-79-74
Phone 501-525-025
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Galeria