ZEBRANIA RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/ 2019

 ============================

 

15 LISTOPADA 2018 R. (CZWARTEK)

11 GRUDNIA 2018 R. (WTOREK)

24 STYCZNIA 2019 R. (CZWARTEK)

21 LUTEGO 2019 R. (CZWARTEK)

14 MARCA 2019 R. (CZWARTEK)

25 KWIETNIA 2019 R. (CZWARTEK)

23 MAJA 2019 R. (CZWARTEK)  

13 CZERWCA 2019 R. (CZWARTEK)  

 

ZEBRANIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 18:30

===========================================================================

PROTOKÓŁ NR 1 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2  W PRUSZKOWIE

- 18.10.2018 GODZ. 18:30

 1. Powitanie zebranych i przekazanie listy obecności
 2. Powołanie przewodniczącego zebrania
 3. Powołanie sekretarza zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Rodziców 2017/2018
 5. Projekt planu finansowego na rok 2018/2019
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i ewentualnie powołanie nowej
 7. Wniosek o absolutorium
 8. Powołanie Komisji Regulaminowo – Wyborczej
 9. Uzupełnienie lub wybory nowych członków do Prezydium Rady Rodziców
 10. Sprawy bieżące Dyrekcji Szkoły
 11. Dyskusja – wolne wnioski

Ad. 1
Powitano zgromadzonych i przekazano listy obecności. Ustalono obecność członków RR. Stwierdzono liczbę członków, która uprawnia do podejmowania uchwał.
Po powitaniu przedstawiono porządek obrad, który został przyjęty.
Ad. 2
Powołano przewodniczacego zebrania: Tomasz Bocheński
Ad. 3
Powołano sekretarza zebrania: Natalia Kirkowska
Ad. 4
Pan T. Bocheński przedstawiła w skrócie działania Rady w ubiegłym roku szkolnym, koszty poniesione przez Radę, stan środków RR, wysokość składki, zobowiązania finansowe Rady podjęte w ubiegłym roku skutkujące wydatkami w obecnym roku szkolnym.
Ad. 5
Przedstawiono Plan finansowy RR na rok szkolny 2018/2019, który został przyjęty jednogłośnie, bez zastrzeżeń. Stan finansowy zostanie umieszczony na stronie Szkoły w zakładce RR.
Ad. 6
Anna Kuzia przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z roku ubiegłego.
Powołano nowy skład Komisji Rewizyjnej.
W skład wchodzą; Anna Strojek, Anna Kuzia, Marta Kołtun
Ad. 7
Rada Rodziców 2017/2018 uległa rozwiązaniu.
Ad. 8
Dokonano wyboru Komisji Regulaminowo – Wyborczej:
W skład wchodzą: Katarzyna Daroń, Jacek Mucha, Aleksandra Krzyżańska
Ad. 9
W wyborach do Prezydium Rady Rodziców 2018/2019 przyjęto, iż:
w skład wchodzą: 
Przewodniczący/ca: Magdalena Sawicka
Vice przewodniczący/ ca: Ilona Zwolińska
Vice przewodniczący/ ca: Aneta Wróbel
Vice przewodniczący/ ca: Magdalena Kwiatkowska
Ad. 10/11
Wolne wnioski.

 1. M. Sawicka przedstawiła plan zorganizowania akcji Szopki w SP Nr 2
 2. Gośćmi spotkania były przedstawicielki „Szlachetnej Paczki”, które opowiedziały o swojej działalności. Rada ustaliła, iż po przesłaniu szczegółowego programu podejmie decyzję, czy Szkoła będzie uczestniczyła w akcji.

 W zebraniu udział wzięło 69 osób. Wszyscy nieobecni rodzice zostali prawidłowo powiadomieniu o terminie i godzinie spotkania. Ogół zebranych podjął na wniosek przewodniczącego decyzję o kontynuowaniu zebrania i uznania go za prawomocne.

Ilość rodziców zaproszonych: 156

Ilość rodziców obecnych: 69

Minimum do prawomocności: jeden rodzic z klas SP2

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie

Phone (22) 758-79-74
Phone 501-525-025
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Galeria