Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie uczestniczyli w projekcie „Dążymy ku rozwojowi”. Projekt obejmował uczniów klas I-III i był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa w ramach Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany był w okresie od 9 października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

Celem głównym Projektu była  indywidualizacja nauczania dzieci z klas I-III, służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijaniu talentów dzieci uzdolnionych.

Cele szczegółowe Projektu to:

  • udostępnienie każdemu uczniowi objętemu wsparciem w ramach projektu oferty zajęć zgodnie z indywidualnymi potrzebami, a także możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi,
  • podniesienie jakości nauczania indywidualizacji pracy nauczyciela z uczniem, w związku z wyposażeniem szkół w niezbędne materiały dydaktyczne.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie

Phone (22) 758-79-74
Phone 501-525-025
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Galeria