• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

   • W bieżącym roku nasza biblioteka szkolna otrzymała dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. To kontynuacja programu rządowego z lat 2016 - 2020, którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

    W ramach Priorytetu 3 tego programu wsparcie mogły otrzymać:

    - placówki wychowania przedszkolnego: na zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo;

    - szkoły i biblioteki pedagogiczne: na zakup książek oraz elementów wyposażenia do bibliotek a także działania promujące czytelnictwo.

    Uczestnictwo w programie było dobrowolne. Należało opracować i złożyć odpowiedni wniosek, zgodny z wymogami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zarówno Szkoła Podstawowa jak i Oddział Przedszkolny otrzymały dofinansowanie w wysokości: 

    Szkoła Podstawowa - 15 000 zł, z czego 12 000 zł to środki pochodzące z dotacji, a 3 000 zł  stanowi wkład własny organu prowadzącego szkołę – Gminy Pruszków.

    Pozyskane środki przeznaczyliśmy na :
             1) zakup książek (9 000 zł - 60%)

             2) zakup elementów wyposażenia biblioteki (3 900 zł - 26%):
                       - komputer z oprogramowaniem (urządzenie all in one),
                       - czytnik i drukarka kodów

    1. realizację działań promujących czytelnictwo (2 100 zł - 14%):
    • nagrody konkursowe, głównie książki ale też gry planszowe i karciane oraz karnety upominkowe

    Oddział Przedszkolny w szkole - 1 875 zł, z czego 1 500 zł to środki pochodzące z dotacji a 375 zł  stanowi wkład własny organu prowadzącego szkołę.

    Pozyskane środki przeznaczyliśmy na:
             1) zakup książek (1 600 zł - 85%)
             2) realizację działań promujących czytelnictwo (275 zł - 14%):

    • nagrody książkowe

    Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 394 pozycje: 52 egzemplarze to lektury szkolne, 23 ilustrowane karty z tekstem do teatrzyku kamishibai, pozostałe to książki, które zakupiliśmy po zasięgnięciu opinii uczniów, rodziców i nauczycieli (ankieta - marzec - czerwiec 2023 r., rozmowy podczas wizyt w bibliotece, sugestie bibliotekarzy z Książnicy Pruszkowskiej, opinia RR i SU). Uwzględniliśmy potrzeby osób niepełnosprawnych – książki z dużą czcionką, napisane prostym językiem, książki obrazkowe, poruszające problemy integracji, tolerancji, wyrozumiałości i pomocy innym. Pamiętaliśmy również o książkach historycznych, z treściami proekologicznymi, nowościach wydawniczych i kontynuacjach serii cieszących się powodzeniem.

    Rozpoczęliśmy już realizację zadań promujących czytelnictwo i będziemy je systematycznie kontynuować do końca roku szkolnego. Fotorelacje na bieżąco zamieszczamy na bibliotecznym i szkolnym FB. Podsumowanie programu pojawi się w czerwcu na stronie internetowej szkoły.

             Zachęcamy całą społeczność szkolną do udziału w akcjach bibliotecznych, imprezach szkolnych i lokalnych promujących czytelnictwo, bo „(…) umysł potrzebuje książek, podobnie jak miecz potrzebuje kamienia do ostrzenia, jeśli oczywiście, ma zachować ostrość”. George R.R. Martin

     

    Joanna Markiewicz

    Artur Różycki

    nauczyciele bibliotekarze

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • 22 758 79 74
    tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2
    05-804 Pruszków
    Poland
   • Dyrektor
    mgr Marek Śrębowaty
   • Wicedyrektorzy
    mgr Anita Baińska-Trzebińska,
    mgr Mateusz Bąkowski,
    mgr Katarzyna Jutkiewicz
   • poniedziałek 8.00-16.00
    wtorek 8.00-16.00
    Środa 8.00-16.00
    czwartek 8.00-16.00
    piątek 8.00-16.00
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
   • /SPnr2Pruszkow/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych